Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
OKULLA İLİŞİĞİ OLMAYAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA DAİR KARAR
 
                                                                                 T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

OKULLA İLİŞİĞİ OLMAYAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA DAİR KARAR

Karar Tarihi: 06/09/2017

Karar Sayısı: ………….

 

            Amaç

            Madde 1- Bu kararın amacı, Kütahya il sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, öğrenci, eğitimci ve velilerin huzur ve güven içinde eğitim, öğretimini sürdürmesidir. Okul çevresinde şiddetin önlenmesi, okul ile ilişkisi olmayan kişilerin okul çevresini mesken tutmalarının önlenmesi, okul ve çevresine zarar verilmesinin önüne geçilmesidir. Bu kişilerden öğrencilere gelebilecek her türlü tehdit, yaralama, taciz ve vb. olayların önüne geçilmesi, okul çevresinde uyuşturucuyla daha etkin mücadele edilmesi, hukuka aykırı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi etkilemesinin engellenmesidir.

            Tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarının önünde ve yakın çevresinde okulla ilgili olmayan şahıs ve seyyar satıcıların eğitim ve öğretimin ve öğretimin huzur ve sükûnet içinde yapılmasını engelleyen her türlü hal ve hareketine engel olunması amaçlanmaktadır.

            Kapsam

            Madde 2- Bu karar, Kütahya il sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların önünü ve çevresini kapsar.

            Hukuki Dayanak

            Madde 3- Bu karar;

1-      5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C bendi

2-      5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi,

3-      2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 4. Maddesi,

4-      5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddelerine dayanmaktadır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu kararda geçen;

a)      Okul: Her türlü eğitim-öğretimin (ilk-orta ve lise) toplu olarak yapıldığı yeri,

b)      Okul çevresi: Okul dış bahçe duvarından başlayarak 100 metre uzandığındaki alanı,

c)      Okul bahçesi: Her türlü eğitim-öğretimin yapıldığı binanın iç kapısından, dış bahçe duvarına kadar olan açık alanı ifade eder.

 Genel Esaslar

Madde 5 – Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.

a)      Kişilerin, grupların veya seyyar satıcıların okul önü ile 100 metre yakın çevresinde yaptıkları gürültü, rahatsız edici hal ve hareketlerin eğitim-öğretimin huzur ve sükûn içinde yapılmasına engel olmaları yasaklanmıştır.

b)      Devam etmekte olan eğitim-öğretimin faaliyetlerini olumsuz etkileyecek kişi, grup veya seyyar satıcılara; okul idarecileri, öğretmenler veya kolluk kuvvetlerince yapılacak açık anlaşılır ikazlara rağmen bu kişi ya da kişilerin aynı tutum ve davranışlara devam etmeleri halinde kolluk kuvvetlerince idari yaptırım kararı uygulanacaktır.

Cezai Müeyyide

Madde 6 –

5. maddenin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 11. maddesinin (c) bendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 7 – Bu karar hükümleri, Kütahya Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer,

Madde 8 – Bu karar eğitim ve öğretim dönemlerini kapsar.

Yürütme

Madde 9 -  Bu kararı Kütahya Valiliği yürütür.

 

                                                                                              Ahmet Hamdi NAYIR

                                                                                                             Vali

 ​

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS