Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü İşlemleri
 
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
-İlk olarak Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde “Özel Güvenlik Büro Amirliği” olarak faaliyet başlamış, sonrasında Koruma Şube Müdürlüğü ve Silah ve Patlayıcı İşlemleri Şube Müdürlüğünde “Özel Güvenlik Büro Amirliği” olarak faaliyet gösterildikten sonra 2011 yılında “Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü” olarak kuruluşu yapılmıştır.
-Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü halen 30 Ağustos Mahallesi Pilot Caddesi Eski Azot Sitesi     E Blok Daire: 8 sayılı yerde faaliyetini sürdürmektedir.
İRTİBAT NUMARALARI            :
0274 224 81 41- Dahili :55 51 (Şube Müdürü)
0274 224 81 41- Dahili :55 52 (İdari Büro Amirliği)
0505 318 43 00- Dahili:55 52
 
-ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:
Özel güvenlik izni için başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından  ;
1.Talep yazısı (Talep yazısı Valiliğe hitaben yazılmalı ve yazıda; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarları ve niteliği, kurumun açık adı ve adresi ile irtibat telefonu belirtilmelidir.)
2.Kurumun bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, İl Özel İdaresi ve bağlı birimleri için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları ve bağlı birimleri için Belediye Başkanının uygun görüşü, İlköğretim okulu ve liseler için okul aile birliği kararı,)
3. Görev alanını gösterir kroki,(Kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
4.Yönetim Kurulu kararı,
5.Kendi bünyesinde özel Güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları. (Kıyafet Kataloğu)
 
Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalardan;
1.Talep yazısı(Talep yazısı Valiliğe hitaben yazılmalı ve yazıda; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarları ve niteliği, kurumun açık adı ve adresi ile irtibat telefonu belirtilmelidir.)
2. Yönetim Kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
3.Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
4.İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,
5. Görev alanını gösterir kroki,(Kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
6. Kendi bünyesinde özel Güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları. 
 
Konut Sitesi ve Apartmanlar;
1.Talep yazısı
2. Bilgi Formu ile Krokisi,
3.Konut Sitesi ve Apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulunun kararı
 
Yakın koruma talep eden kişilerden;
1. Talep yazısı (Kurum/Kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanır.)
2. Kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı, kurum tarafından yapılıyor ise bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün, Üniversiteler için Y.Ö.K.’nun, KİT’ler için Hazine Müsteşarlığının, İl Özel İdaresi için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Başkanının uygun görüş yazısı,
3.T.C.Kimlik numarası,
4.Son altı ay içerisinde çekilmiş (4) Adet vesikalık fotoğraf,
5. Silahlı korunacak kişi için sağlık kurul raporu,
 
-ÖZEL GÜVENLİK UYGULAMASINI SONA ERDİRMEK İÇİN
1. Talep yazısı.
2.Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı
3.Özel Kuruluşlardan yönetim kurulu kararı                                                                                                                                                                                                                 4. Özel Güvenlik İzin Belgesinin aslı
 
 
-GEÇİCİ ACİL HALLERDE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ:
1. Talep yazısı.(Etkinliğin içeriği, güvenliğin sağlanacağı tarih ve saat aralığı, yapılacağı yer)
2.    Sözleşme fotokopisi (Sözleşmede; Etkinliğin içeriği. Açık adresi, başlama-bitiş tarihleri ve saatleri açık olarak belirtilecektir.)
3.   İstihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinin listesi ve özel güvenlik kimlik kartının fotokopileri,
4.   Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri,(Riziko adresi:Etkinliğin yapılacağı yer olmalıdır)
5.   Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yerlerini gösterir kroki. (Şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
-Evraklar üzerinde yönetici ismi ve imzası bulunmalı ve müracaatlar en az 48 saat önceden yapılmalıdır.
 
-5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PERSONEL VE SİLAH KADROLARININ İNDİRİMİ/ARTIRIMI VE YENİDEN BELİRLENMESİ
1.Talep yazısı,
2.Kurumun bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, İl Özel İdaresi ve bağlı birimleri  için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları ve bağlı birimleri için Belediye Başkanının uygun görüşü, İlköğretim okulu ve liseler için okul aile birliği kararı,
3.Özel Kuruluşlarda Yönetim Kurul Kararı
 
-5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
1. Talep yazısı,
2.Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
3.Özel Güvenlik izin belgesinin aslı.
 
-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ-KİMLİK KARTI(TEMEL)
1.     Dilekçe.
2.     T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
3.     Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
4.     Sağlık Kurul Raporu aslı,
5.     Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikasının aslı ve fotokopisi (Genel Kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan ve Üniversitelerin güvenlik Fak./Güvenlik ile ilgili M.Y.O.mezunlarından (5 yıl süre ile Silah eğitimi hariç) özel güvenlik temel eğitimi aranmaz.),
6.     Diploma fotokopisi(Silahlı özel güvenlik görevlileri en az lise, Silahsız özel güvenlik görevlileri ise en az ilköğretim),
7.     Vergi Dairesi Özel Güvenlik Ruhsat Harcı makbuzunun aslı ve fotokopisi,
8.     Kan Grubu kartı,
9.     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet-Muhtardan tasdikli-Daktilo veya bilgisayar ortamında kısaltma yapılmadan doldurulacaktır.)
 
-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI(YENİLEME)
 1.Dilekçe.
2.T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
3.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet-Muhtardan tasdikli-Daktilo veya bilgisayar ortamında kısaltma yapılmadan doldurulacaktır.)
5.Eski Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi
 6.Yenileme Eğitim Sertifikası (Aslı ve Fotokopisi)
 
-KAYIP/ÇALINTI VE YIPRANMA NED. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI YENİLEME İŞLEMLERİ
1.     Dilekçe,
2.     Son Altı Ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
3.     Yıpranmış kimlik kartı aslı.
 
 
-SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA ÇEVRİLMESİ
1.      Dilekçe,
2.      Diploma fotokopisi,
3.     Sağlık Kurul Raporu aslı,
4.      Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası aslı ve fotokopisi ,
5.      Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
6.      Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araş.Formu
 
-ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ
1.Talep yazısı ,
2.Ticaret sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3.Yönetim Kurulu Kararı (Noter tasdikli),
4.Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
5.Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliğine ilişkin taahhütname,
6.Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası aslı ve fotokopisi,
7.Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgelendiren diploma veya dengi belgenin örneği.
8.Kurucu ve Yöneticilerin Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araş.Formu
 
 
-GÖREV BELGESİ
1.Talep Yazısı(Güzargahın ayrıntılı olarak belirtildiği)
2.Güzergah Krokisi
3.Görevli ÖGG Kimlik Kartı Fotokopisi
4.Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi Fotokopisi
5.Zırhlı Araç Ruhsat Fotokopisi
6.1 Adet Fotoğraf 
 
-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Değişik:27.04.2005-25798 – 5335/23-c md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak(Silahsız için), 21 yaşını doldurmuş olmak(Silahlı için),
d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
f) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
2015 Yılı Özel Güvenlik Çalışma İzni(Kimlik) Ruhsat Harçı 474,49 TL.
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT ESNASINDA VERİLECEK OLAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS