Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silahruhsat

Giriş

ŞUBEMİZİN KURULUŞU

 

 

     İlk olarak Personel Şube Müdürlüğüne bağlı “Ruhsat ve Tebligat Büro Amirliği” adıyla faaliyete başlamıştır.

 

     1988 yılında “Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Şube Müdürlüğü”   kurulmuştur.

 

     2005 yılında ismi “Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü” olarak değişmiştir.

 

     2007 yılı Temmuz ayında yeni kuruluş yönetmeliği çıkmıştır.

 

     2011 yılında ismi “Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü” olarak değişmiştir.

 

     2011 yılı Ekim ayı içerisinde Umuma  Açık  Yerler  Asayiş      Şubesine devredilmiş,  Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü   kurularak şubemizden

      

        ayrılmıştır.

 

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü halen Cedid Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün 3.katında hizmet 

 

vermektedir.

 

 

  Telefon Numaraları;
 
 - Şube Müdürü  0 274 224 81 41 Dahili   ; 58 50
 - İdari Büro 58 55
 - Patlayıcı Maddeler Bürosu   58 55
 - Silah Ruhsatları Bürosu     58 56
 - Av Tüfeği Ruhsatları Bürosu    58 56

       

 

 

 


 

  SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 

         A-    MESKENDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

 1-      Mavi Kapaklı Dosya.

2-      Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.

3-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Numarası yer alacaktır.)

4-      Silahın Herhangi Birisinden Devir Alınması Durumunda ise Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Karşılıklı Dilekçe

5-      Son (6) Ay İçinde Çekilmiş (5) adet fotoğraf.

6-      Silah Ruhsat İstek Formu (Emniyet Müdürlüğümüzden alınacak)

7-      Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak)

8-      Parmak İzi (Emniyet Müdürlüğümüzde verilecek)

9-      Harç (Vergi Dairesine yatırılacak.) Müdürlüğümüzden evrak alınacak. (En son yatacak.)

10-     Yenilemelerde ya da devir işlemlerinde silah ve eski ruhsat getirilecektir.

 

 

        B-     İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

 

 1-      Mavi Kapaklı Dosya.

2-      Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.

3-      Silahın Herhangi Birisinden Devir Alınması Durumunda ise Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Karşılıklı Dilekçe.

4-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Numarası yer alacaktır.)

5-      Son (6) ay içinde çekilmiş (5) adet fotoğraf.

6-      Silah Ruhsat İstek Formu (Emniyet Müdürlüğümüzden alınacak)

7-      Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak)

8-     Parmak İzi (Emniyet Müdürlüğümüzde verilecek)

9-     Harç (Vergi Dairesine yatırılacak.)

10-    İşyeri Ruhsatı Fotokopisi ve Aslı.

11-     Vergi Levhası Fotokopisi ve Aslı.

12-     Ortaklık ya da Şirket Söz Konusu ise; Yetkili Kurul Kararı ya da  muvafakat gelecektir.

13-     Yenilemelerde ya da devir işlemlerinde silah ve eski ruhsat getirilecektir.

.

 

 


 

 

SİLAH RUHSATI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

         1-T.C. vatandaşı olmak.

         2-Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü olmamak.

         3-Ruhsatlı silahı ile suç işlememiş olmak.

         4-Ruhsatlı silahı ile ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine neden olmamak.

         5-Meskûn mahal ve civarı ile umuma mahsus yol üzerinde silah atmamak, bu suçlardan hüküm  giymemiş olmak.

         6-Taksirli suçlar hariç (1) yıldan fazla hapis cezası almamış olmak, yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

         7-Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç iki farklı türden ikiden fazla suçtan hüküm giymemiş olmak.

         8-Uyuşturucu maddelerden dolayı mahkûm olmamak.

         9-Ruhsatlı silahını geçici dahi olsa başkasına vermemek, bundan dolayı hüküm giymemiş olmak.

         10-(6136) sayılı kanunun 4.maddesinde sayılan silahlardan birini kullanmamak, bundan dolayı suç işlememiş olmak.

         11-Ruhsatın veriliş nedeni ortadan kalktığında durumu zamanında ruhsatı veren makama bildirmemek.

         12-Ateşli silahı, yasak olan yerlerde taşımamak.

         13-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmamak.

         14-Mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard ve ihraç edilmemiş olmak.

         15-Akıl hastası ve psikolojik sorunu olmamak.

        16-(21) yaşını doldurmuş olmak.

        17-Orman Kanununa Muhalefet suçundan (6) aydan fazla mahkûm olmamak.

        18-Kısıtlı veya Kamu Hizmetlerinden mahrum olmamak.

 

 

 


 

 

SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN  BELGELER

 

 

        I -   KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI  İÇİN  İSTENEN EVRAKLAR ;

 

1-    Mavi Kapaklı Dosya.

2-    Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.(Devir halinde karşılıklı)

3-     Ruhsat yenileme ve devirlerde (4) adet, MKE’den yeni tabanca alınacak ise (6) adet fotoğraf. (Son (6) Ay İçinde Çekilmiş Olacak )

4-    Silah Ruhsat İstek Formu (Emniyet Müdürlüğümüzden Alınacak)

5-    Görev Belgesi (Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır.)

6-    Devir işlemlerinde, adres değişikliğinde silah ve eski ruhsat getirilecektir.

7-    Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu.

8-    Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak) ( Bazı kamu görevlilerinden istenmemektedir.)

 

 

 

 

  II -  EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ  SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

1-      Mavi Kapaklı Dosya.

2-     Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.

3-     Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Numarası yer alacaktır.)

4-     Silahın Herhangi Birisinden Devir Alınması Durumunda Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Karşılıklı Dilekçe.

5-     Son (6) Ay İçinde Çekilmiş (5) adet fotoğraf. MKE’den alınacaksa (6) adet.

6-     Silah Ruhsat İstek Formu (Emniyet Müdürlüğümüzden alınacak)

7-     Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak)—Emekli olduktan (6) ay sonra müracaat edenlerden de istenir.)

8-     Parmak İzi (Emniyet Müdürlüğümüzde verilecek)

10-   Yenilemelerde ya da devir işlemlerinde silah ve eski ruhsat getirilecektir.

11-    Emekli Kimlik Kartı fotokopisi.

12- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle soruşturma açılıp  açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunup  

      bulunmadığına dair kurum yazısı.

13-   Emeklilik onayı.

 

 

 


 

 

        III - CAN GÜVENLİĞİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

1-    Mavi Kapaklı Dosya.

2-    Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.

3-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Numarası yer alacaktır.)

4-    Silahın Herhangi Birisinden Devir Alınması Durumunda ise Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Karşılıklı Dilekçe

5-    Son (6) Ay İçinde Çekilmiş (5) adet fotoğraf. MKE’den alınacaksa (6)adet fotoğraf.

6-    Silah Ruhsat İstek Formu (Emniyet Müdürlüğümüzden alınacak)

7-    Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak)

8-    Parmak İzi (Emniyet Müdürlüğümüzde verilecek)

9-  Harç (Vergi Dairesine yatırılacak.) Müdürlüğümüzden evrak alınacak (En son yatacak.)

10-Yenilemelerde ya da devir işlemlerinde silah gelecektir.

11-Şirket sahibi, ortağı veya çalışanı ise bağlı bulunulan vergi dairesinden borç ve ciro ile ilgili resmi yazı,

12-Kamu Kurumunda çalışanlar için görev belgesi.

13-Emekliler için emekli kimlik kartı fotokopisi.

14-Gayrimenkul sahipleri için tapu.

 

 

 


 

 

        IV - MESLEK MENSUBU SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN ORTAK BELGELER ;

 

1-    Mavi Kapaklı Dosya.

2-    Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.( Devir halinde karşılıklı dilekçe )

3-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi  (T.C. Numarası yer alacaktır.)

4-    Devir alan ve ruhsat yenileyenlerden (4) adet, MKE’den yeni tabanca alacaklardan  (6) adet fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak )

5-    Silah Ruhsat İstek Formu  (Emniyet Müdürlüğünden alınacak)

6-    Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak)

7-    Parmak İzi  (Emniyet Müdürlüğünde verilecek)

8-    Harç (Vergi Dairesine yatırılacak.)

9-    Silah ve silaha ait ruhsat müracaat sırasında getirilecektir.

 

 

AYRICA MESLEK DURUMLARINA GÖRE İLAVE OLARAK AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR İSTENİR;

 

 

 

        1-FAHRİ TEMSİLCİLERDEN;

 

 ·        Dışişleri Bakanlığının Görev ile ilgili Resmi Yazısı

 

 


 

        2-BASIN MENSUPLARINDAN;

 

 

·   Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Resmi Yazısı, Sarı Basın Kartı Fotokopisi.

 


 

        3-KUYUMCU VE SARRAFLARDAN;

 

 

1-Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunda Dair Vergi Dairesi Yazısı.

2-Oda Kayıt Belgesi, İşyeri Ruhsat Fotokopisi ve Aslı.

3-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi.

4-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul Kararı.

 


 

      4-PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI BULUNAN İŞYERİ SAHİPLERİ, PATLAYICI MADDE DEPOSU SAHİPLERİNE, YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ SAHİPLERİNE VE RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİNDEN;

 

                                                         

1-Talep Eden Kişinin Faaliyeti ile ilgili Ruhsat veya Belge Fotokopisi.

2-Yapılan İşten Vergi Mükellefi Olunduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

 

        Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden;

 

Ø İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,

Ø Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi.  

 

 


       5-BANKA MÜDÜRLERİNDEN;

 

·        Görev Belgesi  (Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri

tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat    

tarihi arasında sürenin 30 günü geçmemesi gerekmektedir.)

 


      

       6-PİLOTLARDAN;

 

·        Kurum Yazısı ve Pilotluk Lisans Fotokopisi.

 


 

     

       7-YILLIK SATIŞ TUTARI (CİRO) DAN;

 

1-Mükellefiyeti ve Yıllık Satış Tutarını Gösterir Vergi Dairesi Yazısı, Serbest  Bölgelerde Gösterilen Faaliyet Nedeniyle Vergiye Tabi Olunmaması Halinde

   Yeminli Mali Müşavir Yazısı.

2-Kar Zarar Cetveli ve Bilânço.

3-Ticaret Sicil Gazetesinde En Son Yayımlanan Şirket Ana Sözleşmesi.

4-Ruhsat Talebi Doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel

   Müdür ve Yardımcılarının Görevleriyle İlgili Atama Kararı ve Buna İlişkin  Ticaret Sicil Gazetesi.

 

           NOT: 2012 yılı için ciro tutarı 7.600.000 TL dır.

 

 

 


 

 

        8-ARAZİ SAHİPLERİNDEN;

 

1-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

2-Toprak Miktarını Gösterir Tapu Müdürlüğü Yazısı.

3-Ziraat Odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden Alınacak Üretici Belgesi.

  

      NOT:

 

 1-Hububat Kıraç Arazide 1700 dönüm     
2-Taban arazi   900 dönüm 
3-Bakliyat 1000 dönüm
4-Tütün        200 dönüm
5-Pamuk  400 dönüm
6-Bağ     250 dönüm
7-Kavun-Karpuz 300 dönüm     Olacaktır

 

 


      

       

        9-SÜRÜ SAHİPLERİNDEN;

  

1-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

2-Hayvan Sayısını Gösterir Tarım İl/İlçe Müdürlüğü/Vergi Dairesi Yazısı.

3-Ziraat Odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak Üretici Belgesi.

 

NOT ;   Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet, küçükbaş hayvan sayısı 750 adet olacaktır.

 

 


 

        

         10-MÜTEAHHİTLERDEN;

 

 1-İş Deneyim (İş Bitirme/İş Durum) Belgesi.

2-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

3-Ortaklık ya da Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

        4-Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul Kararı.

 


      

       

        11-AKARYAKIT İSTASYONU SAHİPLERİNDEN;

  

1-Kurum ile Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İşyeri Ruhsat Fotokopisi ve Aslı.

2-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

3-Ortaklık ya da Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil  Gazetesi.

4-Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul  Kararı.

 


     

       

        12-AKARYAKIT İSTASYONU SAHİPLERİ ADINA AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARDAN;

  

1-İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Silah  Ruhsatı Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı.

2-Kurum ile Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İşyeri Ruhsat Fotokopisi ve Aslı.

3-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

4-Çalışanın Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

 

 


 

       

          13-SİGORTALI OLARAK EN AZ (50) İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARDAN

 

 

İş Sahiplerinden;

  

1-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

2-Çalıştırılan İşçi Sayısını ve Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

3-Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil   Gazetesi.

4-Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul  Kararı.

 

  

Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetlerden;

 

 

Ø İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile Silah Ruhsatı Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı.

Ø Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

 


 

      

         14-POLİGON SAHİPLERİNDEN;

 

  

          İş Sahiplerinden;

 

1-İşletme Ruhsatı Fotokopisi.

2-Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

3-Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

4-Yönetimden Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten   Yetkili Kurul Kararı.

 

 

 Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçilerden;

 

 

Ø İş Sahiplerinden İstenen Belgeler

Ø İşverenin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Silah Ruhsatı Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı.

Ø Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

 

  


       

       

        15-MÜZE VE ANITLARI KORUYAN BEKÇİLERDEN;

 

1-Kişi/Kurumun Yazılı Müracaatı.

2-Eski Eserler ve Tarihi Anıtların Tapu Kayıt Belgeleri.

3-Bekçilerin Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

     


      

        

         16-ARICILIK YAPANLARDAN;

 

 1-Ziraat Odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden Alınacak Çiftçi Belgesi.

2-Kovan Adedini Belirten, İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün Yazısı.

3-2000 Kg Bal Satıldığına Dair (Son (1) yıla ait) Müstahsil Makbuzu.

4-Arıcılığın Meskûn Yerler Dışında, Gezginci olarak ve bilfiil Yapıldığına Dair  İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün Yazısı.

5-100 Adet Fenni Arılı Kovan Bulunması.

 

 


 

       

        17-PATLAYICI MADDE DEPOLARININ KORUNMASI İLE GÖREVLİ BEKÇİLERDEN;  

 

1-Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı.

2-Oda Kayıt Belgesi.

3-İş Sahibinin Yazılı Müracaatı.

4-Depo İzin Belgesi Fotokopisi.

5-Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

 

 


 

       

         18-ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN  

               AYRILANLARDAN;

 

 ·        Ayrılış Şeklini Belirten Kurum Yazısı.

   


 

        

         19-DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEM YAPANLARDAN;

 

 1-Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İzin Belgesi Fotokopisi.

2-Oda Kayıt Belgesi, Vergi Dairesi Yazısı, İşyeri Ruhsat Fotokopisi.

 


 

        20-AVUKATLAR VE NOTERLERDEN;

 

 

              Avukatlardan; Bağlı oldukları Barodan üyelik yazısı ( Tarih, sayı ve mühürlü olacak )

 

             Noterlerden   ; Noterlik Belgesi Fotokopisi ile Vergi Dairesi Yazısı.

 


 

         21-KANUNLA KURULAN KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON 

               YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET 

              ODALARI, ZİRAAT ODALARI VE TİCARET BORSALARI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİNDEN;

 

 1-Bağlı Olunan Oda, Birlik, Federasyon, Konfederasyonun Yazısı.

2-Görevle İlgili Seçim Tutanağı.

  


  

     

         22-EN AZ BİR DÖNEM KÖY VEYA MAHALLE MUHTARLIĞI YAPMIŞ OLANLARDAN:

 

 1-Valilik veya Kaymakamlıktan Alınacak Görev Belgesi. (İmzalı, Mühürlü, Tarih  ve Sayılı olacak.)

2-İl/İlçe Seçim Kurulu Yazısı.

 


 

       

        23-EN AZ BİR DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEYA İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ YAPMIŞ OLANLARDAN;

 

1-Valilik veya Kaymakamlıktan Alınacak Görev Belgesi. (İmzalı, Mühürlü, Tarih ve Sayılı olacak.)

2-İl/İlçe Seçim Kurulu Yazısı.

 

 

 


 

 

KİMLER SİLAH RUHSATI ALABİLİR

 

 

         91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 8.maddesine göre silah taşımalarına  İzin verilen bazı kamu görevlileri şunlardır;

 

 

         1-Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekilleri.

 

2-Valiler ve Kaymakamlar ile Mülki İdare Amirliği Hizmetlerine dâhil diğer görevliler.

 

3-Hâkim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanlar.

 

4-Emniyet Personeli.

 

5-MİT Personeli.

 

6-Cezaevi İnfaz Koruma Memurları. ( Gardiyanlar )

 

7-Köy ve Mahalle Muhtarları.

 

8-İcra Müdürleri ile Müdür Yardımcıları.

 

9-Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Üyeleri.

 

10-Orman Muhafaza Memurları.

 

11-Cezaevi 1. ve 2.müdürleri.

 

12-Yönetmeliğin 8.maddesinde sayılan diğer görevliler.

 

 

NOT     ; 1- Yaptıkları meslek itibarıyla silah taşımalarına izin verilenler  Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilmektedir.

 

 2-Can güvenliği tehlikede olanlar Valinin izni ile silah taşıyabilirler.

 

 

 

 


 

 

GÜVENLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 

 

         PATLAYICI MADDELER İÇİN

 

         GÜVENLİK BELGESİ (NAKİL SORUMLUSU)  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

 

  1-Dilekçe ( Kütahya Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılacak )

  2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( T.C.Numarası yer alacak )

  3- Sağlık Raporu  (Aile Sağlığı Merkezinden -fotoğraflı ve kaşeli )

    4- (2)Adet Fotoğraf  (Son 6 Ay içinde çekilmiş olacak )

 

 


 

 

 

RUHSATLI SİLAH KULLAN1MINDA  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

   

            Silahınız ruhsatlı olması size onu her yerde taşıma ve kullanabilme hakkını vermez. Bu nedenle, silahınızı aldığınız ruhsat ölçüsünde hangi durumlarda

 

 kullanabileceğiniz! öğrenmenizde yarar vardır. Aşağıda, sıkça karşılaşılan bazı durumlar açıklanmaktadır. Bu açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyarak hak ve

 

   yükümlülüklerinizi öğrenmeniz ve anlamadığınız hususlarda yetkili makamlardan bilgi almanız tavsiye edilir.

.

 

 


 

 SİLAHA EL KONULMASINI  GEREKTİREN DURUMLAR

   

      1. Bulundurma ruhsatlı tabancanın taşınması halinde 6136 sayılı kanuna aykırılık suçu oluşur. Kanun gereği bir yıldan üç yıla kadar 

        hapis cezası ile birlikte tabancanın da müsaderesine karar verilir.

      2. Meskûn mahalde zorunlu olmaksızın silah atılması halinde, ön ödemeye tabi olan bu suç nedeniyle ayrıca suçta kullanılan silahın da

        müsaderesine karar verilir.

      3. TCK 36. Maddesi gereği suçta kullanılma halinde, ruhsatlı olup olmamasına bakılmaksızın silahın da müsaderesine karar verilir.

 

 

 


 

 

 SİLAH İLE  GİRİLEMEYECEK YERLER

    

       1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına,

     2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine,

     3- Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına veya bunların eklentilerine,

     4- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer   

       toplantılarına,

     5- İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine,

     6- Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı 

         ve kongrelerine,

     7- Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlere,

     8- Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerine,

     9- Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere ateşli silah ile girilemez.

 

        -Ayrıca oy verme günü, il, ilçe ve köylerde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse; Ateşli silah taşıyamaz.

 

 

 


 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 


 

            

            YİVSİZ AV TÜFEĞİ ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

        1-T.C. vatandaşı olmak.

           2-Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü olmamak.

           3-Ruhsatlı silahı ile suç işlememiş olmak.

           4-Ruhsatlı silahı ile ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından suç  işlenmesine neden olmamak.

           5-Meskûn mahal ve civarında ateş etmemiş olmak.

           6-Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç (2) yıldan fazla hapis cezası  almamış olmak, terör vb. olaylardan dolayı hüküm giymemiş olmak.

           7- (2521) sayılı kanuna muhalefet suçundan hüküm giymemiş olmak.

           8-Uyuşturucu maddelerden dolayı mahkûm olmamak.

           9- Kısıtlı veya Kamu Hizmetlerinden mahrum olmamak.

          10-Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik sorunu olmamak.

          11- (18) yaşını doldurmuş olmak.

 

 

 

 


 

 

 YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

1-    Mavi Kapaklı Dosya.

2-    Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe

3-    Devir Söz Konusu ise ( Emniyet Müdürlüğüne hitaben karşılıklı dilekçe)

4-    Sağlık Raporu ( Bağlı Bulunduğu Aile Sağlığı Merkezinden alınacak, Raporda Fotoğraf Yer Alacak ve kaşeli olacak.)

5-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Aslı ( T.C. Numaralı olacak )

6-    Yenilemelerde Eski Ruhsatname ve Tüfekler Getirilecek.

7-    Harç (Müdürlüğümüzden Yazı Alınarak Maliye’ye yatırılacak)

8-    Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İstek Formu (Müdürlüğümüzden alınacak)

9-    Parmak İzi (Emniyet Müdürlüğümüzde verilecek)

10-    İlk Defa Ruhsat Alacak İçinler 6 Adet, Yenileme için ise ;  3 Adet Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak )

 

 

SATIN ALMA  BELGESİ  İÇİN  GEREKLİ  EVRAKLAR

 

 

1-    Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe

2-    (3) Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak.)

 

NOT; Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sadece taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avcılık 

           

            Belgesi alınması gerekmektedir.

 

 

 

 


 

 

  SİLAH KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

                A-Aldığınız tabancayı çok iyi tanımalısınız. Sökülüp takılması, temizlenmesi, tabanca ile ilgili teknik özellikleri mümkün olduğu kadar bilmelisiniz.

B-Tabanca hiçbir şekilde (boş olduğuna emin olsanız dahi) canlı bir varlığa yöneltmemelisiniz.

C-Tabancanızın boş veya dolu olduğunu anlamak için önce şarjörü çıkarmalısınız. Kapalı alanlarda namluyu canlı hedefin bulunmadığı yönlere 

     özellikle köşelere, açık alanlarda ise özelikle havaya ya da yumuşak toprağa çevirerek kontrol etmelisiniz. Tabancayla kesinlikle şaka

  yapmamalısınız.

D-Tabancanızı evde ve işyerinde herkesin ulaşabileceği yerlere koymamalı, daima kilitli dolap, çekmece, kasa gibi yerlerde koruma altına almalısınız.  

    Özellikle çocukların bulunduğu ortamlardan uzak tutmalısınız.

E-Tabancanızı bir başkasına vermeniz gerektiğinde mutlaka tabancanın şarjörünü çıkartmalı, kontrol etmeli ve ondan sonra şarjörsüz olarak

    vermelisiniz.

F-Fişeğin ateş almadığı durumlarda gerekli müdahaleyi yapmadan önce 10–15 saniye beklemelisiniz. Çünkü çok zayıf bir ihtimal de olsa fişek geç

    ateşlenebilir.

G-Tabancanıza ilk dolduruşu yaparken hiçbir zaman parmağınızı tetiğe koymamalısınız.

H-Tetiği çekmeyi düşünmedikçe parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymamalısınız.

l-Tabancayı namlusundan tutarak almamalı ve asla namlu ağzından içeriye doğru bakmamalısınız.

J-Her atıştan sonra mutlaka, diğer zamanlarda ise ortalama ayda bir silahınızın bakımını yapmalısınız.

K-Silahınızı boşaltırken önce şarjörü çıkartınız, sonra sürgüyü geriye çekerek fişek yatağında fişek olup olmadığım gözünüzle ve elinizle kontrol ediniz.

    Eğer tetik düşürmeniz gerekiyorsa namluyu ölü bir noktaya çevirdikten sonra tetik düşürmelisiniz.

L-Tabancanızı ve fişeklerinizi nemli, rutubetli ve tozlu ortamlardan uzak tutmalısınız.

 

NOT ; En iyi, en güvenilir ve en görgülü atıcının, emniyet kurallarını bilen ve bu kuralları uygulayan atıcı olduğunu UNUTMAMALISINIZ.

 

 


 

 

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ;

 

·    Dilekçe (Kütahya Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılacak )

·    Diploma (Noter Tasdikli veya aslı görülecektir)

·    Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( T.C.Numarası yer alacak )

·    Sağlık Raporu ( Aile Sağlığı Merkezinden-fotoğraflı ve kaşeli )

·    4 (Dört)Adet Fotoğraf  (Son 6 Ay içinde çekilmiş olacak

 

 

 


SİLAH RUHSATLARININ HARÇ MİKTARLARI

        

2012 yılı için geçerli silah ruhsat harçları;

 

1-Tabanca Taşıma Ruhsat Harcı 2.689,25 TL
2-Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı 2.689,25 TL
3-Tabanca Bulundurma Ruhsat Harcı  860,50 TL
4-Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı 860,50 TL
5-Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı 21.00 TL
 

 

NOT    : Silah ruhsat harçları,Emniyet Müdürlüğü,Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden alınacak yazı ile

           Vergi Dairesine yatırılır ve makbuz ibraz edilir. Bu harçlar (5) yıl için geçerlidir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin          

 

Kütahya  Emniyet  Müdürlüğü

Silah  ve  Patlayıcı  Mad. Şube Müdürlüğü

Cedid Mahallesi, Menderes Caddesi, Kat:3

Telefon:  0.274 224 81 41   Dâhili: 58 56

 

 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

( ADRES: Cedid Mahallesi, Menderes Caddesi  /  TELEFON: 0.274.224 81 41    Dâhili; 58 55 ve 58 56 )

 

 

2013 Yılı Güncel

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS