Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trftescil

Giriş
  YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER    
 
1-      Fatura (Aslı) faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi                
2-      Uygunluk belgesi  aslı
3-      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4-      ÖTV ödeme belgesi aslı
5-      Vatandaşlık numarası
6-      Şoförler odasından yeni kayıt dosyası
7-      Araç şirket adına alınmış ise yukarıdaki belgelere ilave olarak
a)      Ticaret odası sicil kayıt süresi
b)      İmza sirküleri
c)      Ticaret sicil gazetesi ibraz edilecek
8-      Gümrükten giren araçların tescilinde trafik şahadetname aslı
9-      Vatandaşlık numarası
10-  Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil zorunludur.
 
 NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
 
1-      Noter satış senedi ve noterlerce verilen geçici belge aslı
2-      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-      Araca ait eski trafik belgesi ve plakaları
4-      Vatandaşlık numarası
5-      Şoförler odasından nakil dosyası
7- Araç şirket adına alınmış ise yukarıdaki belgelere ilave olarak
a)  Ticaret odası sicil kayıt süresi
b)  İmza sirküleri
c)  Ticaret sicil gazetesi ibraz edilecek
 
DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
1-      Noter satış senedi ve noterlerce verilen geçici belge aslı
2-      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-      Araç sahibi veya kanuni vekili 15 gün içerisinde noter satışı yapılan yerin trafik tescil kuruluşlarına müracaat halinde tescil belgesini elden teslim alabileceği
4-      16. günde elden teslim alınmayan tescil belgeleri kimlik paylaşım sistemindeki adreslerine APS ile gönderilir.
5-      Adreslerinde bulunamayan şahısların tescil belgeleri ilgili trafik şubelerine iade edilir.
 
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1-      İcra müdürlüğü, vergi daireleri gibi kuruluşlarca düzenlenen satış belgesi aslı
2-      Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-      Vatandaşlık numarası
4-      Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacak
5-      İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
6-      1 ay içerisinde tescil edilmesi zorunludur
7- Araç şirket adına alınmış ise yukarıdaki belgelere ilave olarak
a)  Ticaret odası sicil kayıt süresi
b)  İmza sirküleri
      c)  Ticaret sicil gazetesi ibraz edilecek
 
 
 
        VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENİLEN    BELGELER
 
1-      Veraset ilamı
2-      Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairelerinden)
3-      Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
4-      Zorunlu mali mesuliyet sigortası (Varis/Varisler adına)
5-      Araca ait eski tescil ve trafik belgesi
6-      Vatandaşlık numarası
7-      Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacak
8-      2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
9-      Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat ediceklerdir.
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ AD-SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
 
1-      2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
2-      Dilekçe
3-      Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği
4-      Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
5-      Ticaret sicil kayıt sureti ve imza sirküleri ( Şirketler için)
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
 
1-      Fatura
2-      Montaj tespit raporu
3-      İmalat yeterlik belgesi
4-      Karayolu uygunluk belgesi
5-      Muayenesi istasyonundan muayenesi yapılacak
6-      Dilekçe
7-      2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
8-      Eski tescil ve trafik belgesi getirilecek
 
HURDAYA AYIRMA İŞLEMİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
1- 2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
2- Dilekçe
3- Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
4- Plakalar getirilecek
5- Eski tescil ve trafik belgesi getirilecek
6- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler
 
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
1-2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
2-Dilekçe
3- Plakalar getirilecek
4- Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
5- Eski tescil ve trafik belgesi getirilecek
 
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ YENİLEME VE PLAKA ZAYİİ
 
1- 2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
2- Dilekçe
3- Trafik belgesi zayii olmuş ise muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacak
4-Zayii edilen belge plakaların yenisi çıkarılabilmesi için herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilir.
 
       ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
 
     1- 2 adet araç trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
     2- Dilekçe
     3- Araç muayene istasyonundan tespiti yaptırılacak
          
        ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
 
1-      Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2-      2 adet trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
3-      Dilekçe
4-      Muayene istasyonundan renk tespiti yaptırılacak
 
MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
 
1-      Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satılan motor bloğunun girişiyle ilgili son sahibi arasındaki satış belgesi
2-      Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu bloğun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı
3-      Teknik belge plan proje
4-      2 adet trafik tescil ve işlem formu (Ek-1 Şoförler ve otomobilciler odasından)
5-      Eski trafik ve tescil belgesi
6-      Muayene istasyonunca muayenesi yaptırılır.
7-      Dilekçe
 
ÇALINAN ARAÇLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
 
1-      Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla araç sahibi müracaatı halinde savcılık veya mahalli zabıtadan alınan çalınma olayının eklendiği dilekçe alınır ve trafik kaydının silinmesi için bilgi verilir.
2-      Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibinin isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şehri konulduğuna dair bir yazı verilir.
3-      Vergi dairesine bilgi verilir ve vergi kaydı kapatılır.
 
  
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS